Probíhající rekonstrukce tribuny - využití dotace Plzeňského kraje

09.02.2017 20:53
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2016 byla Plzeňským krajem poskytnuta dotace v rámci dotačního titulu "Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově 2016" ve výši 180.000 Kč, na opravu fasády a rekonstrukci sociálního zařízení tribuny v areálu TJ Sokol Postřekov. Díky této dotaci byl spuštěn projekt, který zahrnoval tři fáze.
 
V rámci 1. fáze byla vyměněna stará dřevěná okna a dveře v části tribuny, kde jsou sociálky. Jednalo se o šest oken a troje dveře. Nové plastové dveře a okna dodala firma DAK CZ s.r.o. Plzeň, která provedla i odbornou montáž. Demontáž starých oken byla provedena svépomocí formou brigády. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhaly na 59.164 Kč.
 
2. fáze zahrnovala opravu fasády. Stará poškozená omítka byla okopána, zdivo vyspraveno a byla natažena nová fasádní omítka. Zednické práce provedla firma STAVBY VZL s.r.o. Domažlice. Cena za tuto akci byla 74.409 Kč.

Finančně nejnáročnější byla 3. etapa. V rámci těchto oprav došlo k celkové rekonstrukci sociálního zařízení. V umývárně hostů bylo odstraněno staré nevyhovující umyvadlo - plechové koryto a bylo nahrazeno novým umyvadlem a výlevkou. Dále byly vybudovány dvě nové sprchy. Vše bylo následně nově obloženo a vymalováno. Podstatnou změnou pro zvýšení komfortu pro rozhodčí je instalace sprchového koutu do šatny rozhodčích, přičemž byl zrušen jeden pánský venkovní záchod, aby se uvolnil prostor. Do dnešní doby se museli rozhodčí sprchovat společně s hráči hostů nebo domácích a pobíhat svlečení po chodbě. Určitě to bude vítaná změna. A nejen pro ně! Abychom zajistili dostatečné množství teplé vody, byl instalován nový plynový bojler. Největší změny, které se dotknou všech aktérů, i návštěvníků můžete zaregistrovat na toaletách. Na pánských záchodech byly osazeny pisoáry, ostatní stávající sanitární keramika byla nahrazena novou. Nejenže se zvýší komfort, ale doufáme, že to přinese i úsporu vody, protože staré záchody mnohdy protékaly, stejně jako vodovodní baterie. Veškeré práce zde provedla opět firma STAVBY VZL s.r.o. Domažlice a náklady s touto opravou spojené činily 188.802 Kč.
 
Jak je patrné, celková investovaná částka činí 322.375 Kč. Tato suma by byla pro náš klub bez zmíněné dotace naprosto nedosažitelná.
Proto bych chtěl touto formou poděkovat za finanční podporu Plzeňskému kraji.
 
Další velký dík patří firmám DAK CZ s.r.o. Plzeň a STAVBY VZL s.r.o. Domažlice, které se rekonstrukce zhostily na výbornou a vše stihly v tak krátkém časovém termínu.
 
Dále bych poděkoval všem ostatním, kteří se na rekonstrukci jakkoliv podíleli. Především Jiřímu Vavříkovi a Vladimírovi Jahnovi, kteří měli veškeré stavební práce pod dohledem a Petrovi Váchalovi, jenž se podílel na opravě elektrické instalace.
 
Ve fotogaleriích si můžete prohlédnout, jak práce postupovaly, a doufám, že se společně uvidíme na začátku jarní části sezony, až si vše přijdete prohlédnout a vyzkoušet na zápasy našich mužstev…
 
Jaromír Steinberger – předseda oddílu kopané TJ Sokol Postřekov